Regels voor online marktplaatsen

Door de invoering van een aantal nieuwe wettelijke bepalingen in 2022 en met de komst van de Digital Services Act / DSA (die in februari 2024 van kracht wordt) is het aantal regels waar online marktplaatsen aan moeten voldoen toegenomen.

Lees meer »