Google Analytics onder de loep bij AP

Nadat de Oostenrijkse privacy toezichthouder in januari 2022 oordeelde dat Google Analytics niet is toegestaan onder de AVG, heeft de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar handleiding voor Google Analytics (de link leidt direct naar het document) een waarschuwing opgenomen dat het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet is toegestaan.

Lees meer »

Update data-export

De Europese Commissie heeft nieuwe modelcontractbepalingen gepubliceerd en een adequaatheidsbesluit voor het Verenigd Koninkrijk afgegeven

Lees meer »

Online privacy van jongeren

Bob Driessen, kunstenaar en eigenaar van ExpoLab, interviewde Bieneke Braat over privacy van kinderen voor een project om jongeren te informeren over verschillende maatschappelijke thema's.

Lees meer »