Inwerkingtreding Digital Services Act (DSA)

Gepubliceerd op 5 februari 2023 om 17:54

Wat is de Digital Services Act (DSA)?

Misschien heeft u de naam Digital Services Act (DSA) al voorbij zien of horen komen. Maar wat is de DSA?

De DSA is een Europese wet (Verordening) die nieuwe regels geeft voor digitale dienstenaanbieders, zoals aanbieders van hosting-diensten, Saas-diensten, online platforms en online zoekmachines.

In dit blogbericht wordt uitgelegd wanneer de DSA in werking is getreden en wanneer de verplichtingen van kracht worden.

Wanneer treedt de DSA in werking?

De DSA is eind 2022 al officieel in werking getreden maar de meeste verplichtingen van de DSA worden pas op 17 februari 2024 van kracht. Digitale dienstenaanbieders die onder de DSA vallen hebben dus nog even de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels.

Wel moeten zogenaamde zeer grote platforms en zoekmachines al eerder voldoen aan een aantal van de verplichtingen, namelijk als de Europese Commissie hen voor 17 februari 2024 als zeer groot platform of zeer grote zoekmachine heeft aangewezen, binnen vier maanden na die aanwijzing. Dit zijn platforms en zoekmachines die gemiddeld 45 miljoen of meer gebruikers hebben.

De Europese Commissie zal waarschijnlijk voor 17 februari 2024 nog extra richtlijnen, documentatie en informatie geven over de implementatie van de DSA.

Per 17 februari 2023: aantal actieve platformgebruikers

Er is één verplichting die al eerder van kracht wordt en dat is de verplichting voor online platforms en online zoekmachines om uiterlijk op 17 februari 2023 - en daarna iedere zes maanden - op hun website te zetten hoeveel actieve gebruikers ze hebben.

Het gaat daarbij om alle mensen die met het platform of de zoekmachine in aanraking komen, doordat ze daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld omdat ze informatie op het platform of de zoekmachine bekijken, beluisteren, klikken, linken, delen, kopen of transacties verrichten. Het gaat dus niet alleen om geregistreerde gebruikers maar iedereen die het platform of de zoekmachine bezoekt. Wel gaat het alleen om unieke gebruikers.

Het aantal gebruikers dat moet worden vermeld is het gemiddelde aantal over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de datum van de vermelding.

De achtergrond van deze verplichting is dat de Europese Commissie aan de hand van het aantal gebruikers moet kunnen vaststellen of het platform of de zoekmachine zeer groot is of niet. Voor dat soort platforms en zoekmachines gelden de meest vergaande verplichtingen.


Checklists om aan de DSA te voldoen

Wilt u weten hoe u aan de Digitale Services Act kunt voldoen? Kijk eens op mijn website www.dsachecklist.nl.