Regels voor online marktplaatsen

Gepubliceerd op 16 februari 2023 om 14:39

Door de invoering van een aantal nieuwe wettelijke bepalingen in 2022 en met de komst van de Digital Services Act / DSA (die in februari 2024 van kracht wordt) is het aantal regels waar online marktplaatsen aan moeten voldoen toegenomen.

In dit blogbericht worden de belangrijkste regels voor online marktplaatsen op een rij gezet.

B2B2C Verordening

Als eerste geldt voor online marktplaatsen waarop zakelijke gebruikers aan consumenten hun producten of diensten kunnen aanbieden de zogenaamde B2B2C Verordening.

Om onder deze Verordening te vallen is niet nodig dat er op de marktplaats daadwerkelijk transacties plaatsvinden, voldoende is dat de zakelijke gebruikers hun producten of diensten kunnen aanbieden.

Informatieverstrekking op de marktplaats

Sinds 2022 gelden voor online marktplaatsen een aantal informatieverplichtingen.

Op de marktplaats moet, voordat de overeenkomst met een consument kan worden afgesloten, de volgende informatie worden verstrekt:

  • Als er rankings van producten of diensten worden getoond in een zoekmachine of zoekfunctie: informatie over hoe die ranking tot stand komt;
  • Als een (digitaal) product of een (digitale) dienst wordt aangeboden door een commerciële aanbieder (handelaar): dat het om een handelaar gaat - dit moet worden aangegeven op basis van een verklaring van die handelaar;
  • Als het juist niet om een handelaar gaat maar een consument: dat de wettelijke consumentenbescherming dan niet geldt;
  • Informatie over de eventuele verdeling van verantwoordelijkheden tussen de online marktplaats en de handelaar, bijvoorbeeld dat de online marktplaats zorgt voor afhandeling van de betaling;
  • Als de prijs van een product of dienst wordt getoond op basis van persoonlijke voorkeuren die automatisch zijn verzameld (personalised advertising): dat de prijs op basis daarvan tot stand is gekomen.

Digital Services Act (DSA)

Als de online marktplaats ook een online platform is in de zin van de Digitale Services Act (DSA) dan gelden, naast de DSA verplichtingen voor online platforms nog een aantal andere verplichtingen:

  • Het controleren van de identiteit en andere relevante documentatie van de handelaren en zorgen dat deze informatie up-to-date blijf;
  • Zorgen dat de handelaren aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen om informatie te verstrekken over hun producten of diensten en controleren of de handelaren de informatie op de marktplaats hebben verstrekt voordat ze hun producten of diensten daarop aanbieden;
  • Steekproefsgewijs controleren of de door de handelaren aangeboden producten of diensten illegaal zijn;
  • Als blijkt dat bepaalde via de online marktplaats verkochte producten of diensten illegaal waren, de consumenten die dat hebben aangeschaft daarover informeren.

Deze verplichtingen gelden niet voor kleine online platforms (dit zijn bedrijven met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet of balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro of minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of balanstotaal van minder dan twee miljoen euro).

E-commerce regels

Daarnaast moeten online marktplaatsen voldoen aan de e-commerce regels die ook gelden voor bedrijven die online producten of diensten verkopen. Zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie over de verkochte producten en diensten, de inrichting van het bestelproces en de 14-dagen bedenktijd.