Nieuwe oneerlijke handelspraktijken

Gepubliceerd op 15 juli 2022 om 17:03

In 2022 zijn een aantal oneerlijke handelspraktijken expliciet in de wet opgenomen. In dit blogbericht worden deze op een rij gezet.

Wat is een oneerlijke handelspraktijk?

Een commerciële aanbieder van producten of diensten (handelaar) voert een oneerlijke handelspraktijk als de consument op een onrechtmatige manier wordt beïnvloed in de keuze om een overeenkomst met de handelaar aan te gaan of als de handelaar in strijd handelt met professionele standaarden.

Voorbeelden zijn misleidende reclame, agressieve handelspraktijken, onjuiste informatie over certificeringen verstrekken, piramidesystemen opzetten.

Het voeren van een oneerlijke handelspraktijk jegens consumenten is onrechtmatig.

Wat is er bijgekomen?

Omdat dit vrij open normen zijn, staan er in de wet een aantal handelspraktijken genoemd die in ieder geval als oneerlijk worden aangemerkt.

In 2022 zijn daar een aantal oneerlijke handelspraktijken aan toegevoegd. Dit is gedaan om bij te blijven met de praktijk, waaronder met online handelspraktijken.

Het gaat om de volgende handelspraktijken:

  • Het op een online marktplaats aanbieden van een product of dienst zonder dat de online marktplaats daarbij aangeeft dat het om een commerciële verkoper gaat (en dus niet om een consument) – dit moet worden aangegeven op basis van een verklaring van de commerciële verkoper.
  • Het tonen van rankings van producten of diensten aan consumenten in een zoekmachine of zoekfunctie zonder daarbij aan te geven hoe die ranking tot stand komt (zogenaamde B2B2C platforms moeten dit ook al doen op grond van de B2B2C Verordening, maar die worden ‘afgerekend’ op basis van die verordening).
  • Het tonen van zoekresultaten aan consumenten zonder aan te geven dat het om betaalde reclame gaat of dat er is betaald om hoger in de zoekresultaten te komen.
  • Het tonen van consumentenbeoordelingen over producten of diensten (a) zonder daarbij maatregelen te hebben genomen om te controleren of het product of de dienst daadwerkelijk door de consument is aangeschaft (bijvoorbeeld door middel van steekproefsgewijze controles) en (b) zonder informatie te verstrekken over hoe deze controle wordt uitgevoerd.
  • Nepbeoordelingen plaatsen om het eigen product of de eigen dienst te promoten.
  • Het verkopen van tickets die zijn verkregen door beperkingen te omzeilen op het aantal tickets dat in één keer kan worden gekocht.
  • Het in verschillende EU-landen marketen van eenzelfde product of dienst, terwijl het in feite niet in die landen hetzelfde is (tenzij daar een objectieve rechtvaardiging voor is).

Wat zijn de sancties op het voeren van oneerlijke handelspraktijken?

Het voeren van een oneerlijke handelspraktijk kan niet alleen leiden tot hoge boetes van de toezichthouder (de ACM), maar ook tot schadeclaims van consumenten. Daarnaast kan een overeenkomst die onder invloed van een oneerlijke handelspraktijk tot stand is gekomen worden vernietigd, wat bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat betaalde bedragen moeten worden terugbetaald.

Ook wordt algemeen aangenomen dat een handelaar onrechtmatig jegens concurrenten kan handelen door middel van een oneerlijke handelspraktijk, wat aansprakelijkheid met zich mee kan brengen.