De DSA (Digital Services Act) verplichtingen van platforms

Gepubliceerd op 3 januari 2023 om 17:01

Wat is de DSA?

De Digital Services Act (DSA) is een Europese Verordening die onder andere geldt voor online platforms.

In dit blogbericht wordt aangegeven welke verplichtingen er gelden voor dat soort platforms.

De aanbieders van online platforms moeten daarnaast ook altijd voldoen aan de DSA-verplichtingen die gelden voor alle online dienstenaanbieders en voor hostingdiensten.

Wat zijn online platforms?

Online platforms zijn hostingdiensten die op verzoek van de gebruiker informatie opslaan en deze op rechtstreeks verzoek van de gebruiker verspreiden onder het publiek.

Wat is ‘verspreiden onder het publiek’? Dit houdt in dat de informatie gemakkelijk toegankelijk kan worden gemaakt voor in potentie een onbeperkt aantal gebruikers van de dienst zonder dat de hostingdienst daar iets voor hoeft te doen. Het maakt daarbij niet uit of de gebruikers de informatie ook echt raadplegen.

Dan rijst de vraag: als een gebruiker zich moet registreren om toegang te krijgen tot de informatie, kan dan worden gezegd dat het in potentie om een onbeperkt aantal gebruikers kan gaan? Dat hangt er van af: als gebruikers zich kunnen registreren via een automatisch registratieproces, zonder dat daarbij een mens is betrokken of er een selectie wordt gemaakt van de gebruikers, dan is er sprake van verspreiding onder het publiek.

Platforms, waaronder social media platforms en online marktplaatsen, waar iedereen zich automatisch op kan aanmelden zijn dus aan te merken als online platforms als bedoeld in de DSA.

Wat niet onder de definitie van online platform valt zijn communicatiediensten, zoals e-maildiensten en chatdiensten als die worden gebruikt voor rechtstreeks communicatie tussen een beperkt aantal gebruikers. Maar, als de dienst kan worden gebruikt voor het verzenden van informatie aan een in potentie onbeperkt aantal gebruikers dat niet door de afzender van de communicatie wordt bepaald, zoals via openbare groepen of vrij toegankelijke kanalen, dan kan het weer wel om een online platform gaan.

Welke verplichtingen gelden er voor online platforms?

Voor online platforms gelden de hieronder genoemde verplichtingen.

Deze verplichtingen gelden niet voor kleine platforms, behalve de verplichting om het aantal actieve gebruikers op de website te zetten. Kleine platforms zijn platforms met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet of balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro of met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of balanstotaal van minder dan twee miljoen euro.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

 • Er moet een klachtenafhandelingsprocedure zijn;
 • Het platform moet meewerken aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting (bijvoorbeeld bij een geschillencommissie) en daar informatie over verstrekken;
 • Betrouwbare ‘flaggers’ moeten voorrang krijgen boven gewone flaggers;
 • Gebruikers moeten worden geschorst als ze misbruik maken van de dienst, de ‘flagmogelijkheid’ (zie verplichtingen hostingdiensten) of de klachtenprocedure;
 • Het platform mag geen ‘dark patterns’ gebruiken;
 • Als er reclame wordt getoond op het platform, moet er informatie worden gegeven over die reclame (o.a. dat het om reclame gaat en van wie het afkomstig is) en moeten ‘posters’ kunnen aangeven dat zij commerciële content tonen;
 • Het is verboden om gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van bijzondere persoonsgegevens en verboden om dat soort advertenties te tonen aan minderjarigen;
 • Als er een rankingsysteem (aanbevelingssysteem) op het platform staat moet daar informatie over worden gegeven in de algemene voorwaarden;
 • Als minderjarigen het platform kunnen gebruiken moeten er maatregelen worden genomen om de privacy, veiligheid en persoonsgegevens van de minderjarigen te beschermen;
 • Er moet in jaarlijkse rapportages informatie worden gegeven over bij het platform ingediende klachten, geschillenprocedures en schorsingen en er moet aan de Europese Commissie worden gerapporteerd over beperkingen die aan gebruikers zijn opgelegd;
 • De algemene voorwaarden moeten worden afgestemd op de DSA.

Verplichtingen voor online marktplaatsen

Voor online platforms waar consumenten contracten kunnen afsluiten met handelaren (bijvoorbeeld producten of diensten kunnen kopen) gelden, naast de hierboven omschreven verplichtingen, ook nog andere verplichtingen. Deze zijn in dit blogbericht op een rij gezet.

Zeer grote platforms en zoekmachines

Voor zogenaamde 'zeer grote platforms en zoekmachines' gaan nog verdergaande verplichtingen gelden. Dit zijn platforms en zoekmachines met gemiddeld 45 miljoen of meer maandelijkse gebruikers. Zij zullen risicobeoordelingen moeten uitvoeren, maatregelen moeten treffen voor risicobeperking, een crisisreponsmechanisme moeten hebben, aan extra verplichtingen voor het tonen van reclame voldoen, extra rapportages verstrekken, een compliancefunctie/officer hebben en een toezichtvergoeding moeten betalen.   


Voldoen aan de DSA?