Data Privacy Framework in werking getreden

Gepubliceerd op 10 augustus 2023 om 15:54

In de zomer van 2023 is het Data Privacy Framework in werking getreden.

Dit Data Privacy Framework (DPF) vervangt het eerder ongeldig verklaarde Privacy Shield

Hiermee is het weer mogelijk om persoonsgegevens door te geven naar de Verenigde Staten.

Wel moet de partij naar wie wordt doorgegeven een geldige certificering hebben voor de categorie persoonsgegevens die wordt doorgegeven.

Veel Amerikaanse dienstverleners, waaronder veel aanbieders van online saas-applicaties, baseerden de opslag van persoonsgegevens die via hun diensten werden verwerkt op het Privacy Shield. Dat Privacy Shield bood echter naar de mening van het Hof van Justitie niet voldoende bescherming voor de persoonsgegevens die uit Europa kwamen omdat Amerikaanse overheidsinstanties disproportioneel veel en ongericht persoonsgegevens konden tappen. 

Het Data Privacy Framework moet persoonsgegevens uit de Europese Unie meer bescherming bieden.