Google Analytics onder de loep bij AP

Gepubliceerd op 7 februari 2022 om 13:44

Nadat de Oostenrijkse privacy toezichthouder in januari 2022 oordeelde dat Google Analytics niet is toegestaan onder de AVG, heeft de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar handleiding voor Google Analytics (de link leidt direct naar het document) een waarschuwing opgenomen dat het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet is toegestaan.

 

Waarom staat de Oostenrijkse toezichthouder Google Analytics niet toe?

De reden dat de Oostenrijkse toezichtzichthouder het gebruik van Google Analytics niet toestaat is dat er via die de dienst persoonsgegevens worden verzameld (cookie ID's, IP-adressen, bezochte websites) en deze persoonsgegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens mogen op grond van de AVG als uitgangspunt niet worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar geen passend beschermingsniveau voor de gegevens is.

Dat kan weer wel als er zogenaamde 'model contractbepalingen' worden afgesloten met de partij buiten de EER. Maar, dan moet nog wel worden bekeken of er nog extra maatregelen nodig zijn om te zorgen dat gegevens voldoende worden beschermd. Of dat nodig is hangt af van de wetgeving in het land en welke bevoegdheden de overheidsinstanties daar hebben om de gegevens op te vragen.

In de Verenigde Staten is geen passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens en de maatregelen die Google had genomen om de persoonsgegevens te beschermen bieden naar de mening van de Oostenrijkse toezichthouder niet voldoende bescherming.

Wat gaat de Autoriteit Persoonsgegevens doen?

De kans is aanwezig dat ook de AP zal oordelen dat Google Analytics niet is toegestaan, want ook in Nederland zijn er klachten tegen de dienst ingediend. De AP geeft in de Handleiding Google Analytics aan dat het 'begin 2022' het onderzoek naar deze klachten afrondt en dan kan zeggen of Google Analytics is toegestaan of niet.

Voorlopig is het dus voor Nederland nog pas op de plaats en afwachten wat de AP hier over oordeelt.

Als de AP ook oordeelt dat Google Analytics niet is toegestaan zou het internetbedrijf mogelijk wel maatregelen kunnen nemen om de problemen te adresseren. Bijvoorbeeld door de gegevens helemaal te anonimiseren (hoewel niet zeker is of de gegevens dan nog nut hebben voor Google) of door de gegevens in Europa op te slaan.

Mocht Google dat niet doen dan is het verstandig om over te stappen op een andere analytics dienst. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.