Verplichtingen hostingdiensten onder Digital Services Act (DSA)

Gepubliceerd op 1 februari 2023 om 16:48

Wat is de DSA?

De Digital Services Act (DSA) is een Europese wet (Verordening) die nieuwe regels geeft voor digitale dienstenaanbieders, zoals aanbieders van hosting-diensten, Saas-diensten, online platforms en online zoekmachines.

In dit blogbericht wordt aangegeven welke verplichtingen er gelden specifiek voor hostingdiensten. Aanbieders van hostingdiensten moeten ook altijd voldoen aan de verplichtingen die gelden voor alle online dienstenaanbieders.

Wat zijn hostingdiensten?

Hostingdiensten worden in de DSA aangemerkt als online diensten die op verzoek van hun gebruikers informatie opslaan.

Dit is een breed begrip.

Er vallen niet alleen echte webhostingdiensten onder die websites en applicaties hosten, maar ook andere soorten diensten die de opslag van informatie faciliteren. Bij informatie kan worden gedacht aan allerlei soorten informatie zoals: teksten, bestanden, foto’s, video’s, andere content.

Omdat Saas-dienstverleners ook informatie opslaan op verzoek van hun (zakelijke) gebruikers vallen zij ook onder de definitie van hostingdienst, net als aanbieders van online berichtendiensten, online zoekmachineadvertentiediensten, apps (tenzij ze integraal onderdeel zijn van een fysieke dienst zoals de Uber app) en andere diensten die het delen van informatie mogelijk maken. 

Online platforms worden ook aangemerkt als hostingdiensten. Voor hen gelden, naast de hieronder genoemde verplichtingen voor hostingdiensten, ook nog andere verplichtingen.

Welke verplichtingen gelden voor hostingdiensten?

Voor hostingdiensten gelden de volgende verplichtingen:

  • Er moet een 'flagproces' worden ingericht, zodat mensen illegale content kunnen melden/flaggen waar de aanbieder actie op moet nemen;
  • Als er beperkingen worden opgelegd aan gebruikers, bijvoorbeeld contentmoderatie of blokkering van het account, moet daar richting de gebruiker een duidelijke motivering voor worden gegeven;
  • Als er sprake is van (vermoeden van) strafrechtelijke feiten waarbij het leven of de veiligheid van personen wordt bedreigd, dan moet dat worden gemeld bij de politie in de relevante EU-lidstaat;
  • Het verstrekken van rapportages over illegale content (deze verplichting geldt echter niet voor kleine aanbieders, dit zijn bedrijven met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet of balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro of met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of balanstotaal van minder dan twee miljoen euro);
  • De algemene voorwaarden moeten worden afgestemd op de DSA.

Voldoen aan de DSA?

Kijk eens op de website www.dsachecklist.nl voor handige checklists: 

DSA Checklist Hostingdiensten